Tjänster

ActiveMap


Vår interaktiva webbkarta

Ni har något ni vill visa - vi bygger er karta utifrån vårt koncept.

Vi tar hand om driften och hjälper till med uppdateringar. Kartan fungerar i webbläsare, telefoner och plattor.


Har ni idag en papperskarta med t ex leder eller points of interest och tycker att det är dags att ta steget in i den digitala kartvärden.
Ni vet inte riktigt hur, vi kan göra det möjligt för er!


Detta är vi bra på:

GIS-samordning

- Strukturera GIS-arbetet i en organisation eller ett projekt så att data lagras, används och presenteras på ett smart sätt.

Kommunalt GIS

- Vi har lång erfarenhet av att arbeta med GIS i kommuner.

GIS i ledningsprojekt

- Vi har mer än fem års erfarenhet från GIS i större och mindre kraftledningsprojekt.

Kartografi och presentation

- Kartor för friluftslivet är vår specialitet.

Digitalisering

- När du behöver skapa ny eller förändra din data.

   Utbildning mm

   - Vi håller utbildningar på specifika moment.

   - Vi skapar lathundar för olika arbetsmoment.

   - Vi kan förklara hur ni löser problem och undviker dem i framtiden.


   Referensprojekt:

   ActiveMap för turistbyråerna i Skaraborg klar 2021

   GIS-resurs Knivsta kommun, 2021-pågående

   GIS-Samordnare på Svenska kraftnät för olika projekt, 2018-pågående

   GIS-ingenjör, GIS-stöd hos Essunga kommun, 2017-pågående

   GIS-samordnare hos Skara kommun, vid olika perioder, 2017-pågående

   GIS-resurs vid framtagande av Skaras översiktsplan 2019

   Vandringskarta för Billingeleden i samarbete med turistbyråerna i Skövde och Skara, 2017.

   GIS-konsult till framkomlighetsanalys för byggnadet av en ny stamnätsledning i Norrbotten i samarbete med Jakobi Sustanibility, Rejlers och Svenska kraftnät, 2017-pågående.

   Karta till informationstavlor till Kulturväg Skaraborg i samarbete med turistbyråerna i Skövde, Falköping och Skara, 2017

    Copyright @ All Rights Reserved